Projekt Sukcesja

Spokój w biznesie na pokolenia
 

Sukcesja

to prawo do dziedziczenia biznesu bądź stanowiska. To także sposób na zabezpieczenie Twojego majątku firmowego i prywatnego. Temat sukcesji w biznesie dotyczy większości firm rodzinnych w Polsce. Około 70% przedsiębiorstw rodzinnych jest likwidowanych lub przejmowanych przez firmy zewnętrzne po odejściu osoby założyciela.

Właściwa sukcesja gwarantuje zachowanie własności w rękach rodziny.

Korzyści finansowe

Niższe podatki i brak składki ZUS od przedsiębiorców

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie majątku firmowego i prywatnego

Rodzina

Łatwe przekazanie firmy następcom

Stabilność

Ciągłość prowadzenia i rozwój rodzinnego biznesu

Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Rozpoczęcie biznesu

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zabezpieczenie majątku

Przekształcenie spółek osobowych i JDG w spółki kapitałowe

Planowanie spadkowe

Przekazywanie rodzinnej firmy przyszłym pokoleniom

Bogata osoba powinna zostawić swoim dzieciom wystarczająco, aby coś robić, ale nie wystarczająco, aby nie robić nic.

War­ren Buf­fett, ame­ry­kań­ski in­we­stor gieł­do­wy

Aktualności

KONSTYTUCJA BIZNESU – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo przedsiębiorców różni się od zakresu regulacji obecnie obowiązującej u.s.d.g. poprzez jej „odchudzenie” o przepisy szczegółowe dotychczas zamieszczone w u.s.d.g. i tym samem powielane względem ustaw szczegółowych regulujących daną kwestię.

czytaj dalej

ZARZĄD SUKCESYJNY

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnicy spółki cywilnej.

czytaj dalej

CZASOWE PRZEJĘCIE/ „WYNAJEM” PRACOWNIKÓW

Przedstawiamy rozwiązanie, które jest również korzystne z punktu widzenia pracownika, który na czas przestoju w Twoim przedsiębiorstwie, nie musi być zwalniany oraz nie traci wynikających z okresu zatrudnienia przywilejów.

czytaj dalej