KONSTYTUCJA BIZNESU – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

KONSTYTUCJA BIZNESU – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo przedsiębiorców różni się od zakresu regulacji obecnie obowiązującej u.s.d.g. poprzez jej „odchudzenie” o przepisy szczegółowe dotychczas zamieszczone w u.s.d.g. i tym samem powielane względem ustaw szczegółowych regulujących daną kwestię.

ZARZĄD SUKCESYJNY

ZARZĄD SUKCESYJNY

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnicy spółki cywilnej.