Aktualności

KONSTYTUCJA BIZNESU – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawo przedsiębiorców różni się od zakresu regulacji obecnie obowiązującej u.s.d.g. poprzez jej „odchudzenie” o przepisy szczegółowe dotychczas zamieszczone w u.s.d.g. i tym samem powielane względem ustaw szczegółowych regulujących daną kwestię.

czytaj dalej

ZARZĄD SUKCESYJNY

Ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jako wspólnicy spółki cywilnej.

czytaj dalej

CZASOWE PRZEJĘCIE/ „WYNAJEM” PRACOWNIKÓW

Przedstawiamy rozwiązanie, które jest również korzystne z punktu widzenia pracownika, który na czas przestoju w Twoim przedsiębiorstwie, nie musi być zwalniany oraz nie traci wynikających z okresu zatrudnienia przywilejów.

czytaj dalej