Zabezpieczenie majątku

Przekształcanie JDG w spółkę kapitałową

Prowadzenie przedsiębiorstwa w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej to w obecnym stanie prawnym w Polsce olbrzymie ryzyko dla właściciela i jego najbliższych.

Oto przykładowe korzyści z przekształcenia JDG (jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz spółek osobowych (cywilnych, jawnych) w spółkę kapitałową:

  1. Zabezpieczenie majątku prywatnego od windykacji
  2. Ciągłość prowadzenia biznesu w przypadku śmierci przedsiębiorcy i brak konieczności natychmiastowej spłaty kredytów bankowych
  3. Niższy podatek dochodowy
  4. Brak składki ZUS od przedsiębiorcy
  5. Łatwe przekazanie firmy współmałżonkowi, następcom lub sprzedaż firmy ( w całości lub tylko części udziałów)
  6. Nieprzerwany okres karencji w przypadku dotacji i leasingów
  7. Zmniejszenie ryzyka związanego z kontrolami urzędowymi (wspólnicy w ogóle nie odpowiadają, a członkowie zarządu mogą skorzystać z OC)
  8. Korzyści finansowe związane z wynajmem nieruchomości będących w majątku prywatnym na rzecz spółki.
  9. Bardziej czytelna księgowość, dająca większe możliwości analizy i optymalizacji.

Zbicie fortuny wymaga dużej dozy śmiałości i ogromu uwagi. A utrzymanie jej dziesięć razy tyle.

Nathan Mayer Rotschild

Masz pytania dotyczące naszej oferty?