Planowanie spadkowe

Przekazywanie rodzinnej firmy przyszłym pokoleniom

Sukcesja w firmie rodzinnej ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ proces ten odbywa się w ramach nie tylko przepisów prawa, ale określonego ładu rodzinnego.

Sukcesja, czyli inaczej następstwo w Firmie Rodzinnej dotyczy dwóch sfer:

  • sukcesji osobowej (przekazanie funkcji zarządczych Firmy Rodzinnej następnemu pokoleniu)
  • sukcesji majątkowej (przekazanie własności majątku, kwestie dziedziczenia)

Proces sukcesji składa się m.in. z następujących działań:

  • wybór odpowiedniego sukcesora i przygotowanie go do przejęcia zarządzania nad Firmą Rodzinną,
  • zidentyfikowanie mas majątkowych i ich uporządkowanie,
  • dostosowanie struktury Firmy Rodzinnej do przyszłej sukcesji,
  • oddzielenie i zabezpieczenie majątku od działalności operacyjnej,
  • przygotowanie aktów prawnych oraz powołanie podmiotów lub instytucji na wypadek nagłych negatywnych zdarzeń, tj. m.in. śmierci właściciela Firmy Rodzin

Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości. Możesz to zacząć już dzisiaj!

Alan Lakein

Masz pytania dotyczące naszej oferty?