Masz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Masz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie w obszarze transakcyjnym (M&A, joint venture, private equity), w tym w zakresie:

 • przygotowania podmiotu, wspólników oraz zarządu do transakcji,
 • analizy struktury transakcji,
 • przeprowadzenia badania due diligence,
 • zmiany właściciela (w tym poprzez sprzedaż/darowiznę udziałów/inny tytuł przeniesienia),
 • przystępowania do spółek kapitałowych i osobowych, w tym poprzez przeprowadzenie podwyższenia / obniżenia kapitału zakładowego spółki, umorzenia udziałów, przenoszenie udziałów, innych praw albo składników majątku, w tym wnoszenie ich tytułem aportu,
 • propozycji wprowadzania zmian do umowy spółki i innych dokumentów korporacyjnych,
 • negocjowania i zawierania umów inwestycyjnych oraz umów joint venture,
 • przenoszenia przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub pojedynczych aktywów takich jak nieruchomości, udziały, akcje,
 • tworzenia grup spółek,
 • podziałów i połączeń spółek,
 • wnoszenia udziałów do Fundacji rodzinnej (Planowania spadkowego).