Fundacje rodzinne

CZY WARTO ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ
RODZINNĄ?

Od wielu lat doradzamy klientom w kwestiach związanych z optymalizacją prowadzenia działalności gospodarczej, sukcesją w firmach, zarządzaniem majątkiem rodzinnym, planowaniem spadkowym czy optymalizacją transakcji M&A i inwestycji, stosując różne rozwiązania prawne.

W 2023 roku wprowadzono w Polsce możliwość założenia fundacji rodzinnej która może być bardzo pomocna w powyższych zakresach.

Fundacja rodzinna jest nowym i bardzo przydatnym instrumentem oferującym szereg korzyści dla przedsiębiorców i ich rodzin.

Fundacje rodzinne są bardzo szeroko wykorzystywane m.in. w USA.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną tworzoną w celu: gromadzenia mienia, zarządzania mieniem w interesie beneficjentów fundacji czy spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji. Fundacja rodzinna może w szczególności nabywać, posiadać czy sprzedawać udziały czy akcje współkach, nabywać, posiadać, wynajmować czy sprzedawać nieruchomości. Może też w ograniczonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą.

Fundacja rodzinna może być też efektywnym rozwiązaniem pozwalającym na zminimalizowanie podatku od prowadzonej działalności czy optymalizację nabywania i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach (w tym np. przy zbywaniu całych spółek) przy zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Co bardzo istotne – dopóki środki ze sprzedaży aktywów przez fundację pozostają w fundacji, nie występuje opodatkowanie podatkiem dochodowym. Fundacja może je wielokrotnie reinwestować w kolejne aktywa takie jak udziały, akcje czy nieruchomości unikając wielokrotnego opodatkowania.

Przed podjęciem decyzji o powołaniu fundacji rodzinnej istotne jest dobre przeanalizowanie struktury majątku, w tym nieruchomości i prowadzonych przedsiębiorstw, sytuacji rodzinnej, planowanej alokacji środków i kwestii podatkowych.

Jeżeli założenie fundacji rodzinnej będzie poprzedzone gruntowną analizą oraz jeżeli odpowiednio skonstruuje się statut, fundacja rodzinna może być cennym instrumentem służącym optymalizacji podatkowej majątku rodzinnego, jak również sposobem na stabilne jego pomnażanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat fundacji rodzinnej oraz rozważyć czy może to być dobre rozwiązanie w Państwa przypadku, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?